News  

Mas Ali Ihwan Cari Kayu Bakar Untuk Menopang Hidup

TAPSEL,- Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan dengan beribu-ribu pulau dan juga beribu desa ini tentunya masih banyak daerah tertinggal yang memerlukan bantuan berupa pemerataan pembangunan agar warga Kel. desa tersebut dapat memajukan ekonomi desanya

Memang kayu bakar di hutan Kel. Batu Rosak, Kec. Angkola Sangkunur, Kab. Tapsel, ranting dan dahan kering tersedia di hutan dengan demikian kami sangat mudah mendapatkannya.

Mencari kayu bakar juga bisa menjadi mata pencaharian bagi masyarakat Kel. Batu Rosak, Kec. Angkola Sangkunur, Kab. Tapsel. Paling tidak, untuk penghasilan tambahan ketika sedang menunggu musim panen tiba

“Mas Ihwan Setiap hari cari kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan hidup yakni untuk memasan dan dijual ke wrga yang butuh kayu bakar,” jelas Prada Tigor Zulfadli Nasution, Jum’at (09/07/2021). (*)